Time line

 1. พ.ศ. 2534

  คุณวิสาชิณี รุ่งทวีชัย หรือ คุณแน๊ส เริ่มซื้อจระเข้มาเลี้ยงจำนวน 20 ตัว ด้วยความชอบและรักสัตว์เป็นต้นทุนเดิมจากนั้นได้ทำการขยายพันธ์มากขึ้น

 2. พ.ศ. 2540

  เริ่มก่อตั้งฟาร์ม รุ่งทวีชัยฟาร์ม เพื่อเลี้ยงจระเข้แบบครบวงจร รับซื้อ-ขายจระเข้ และจำหน่าย

 3. พ.ศ. 2549

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจระเข้ปริมาณมาก รวมถึงการนำเทคโนโลยีฟรีชดราย (FREEZE DRY) ทำให้เลือดจระเข้อยู่ในรูปแบบแห้ง

 4. พ.ศ. 2551

  ได้รับอนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ การรับรองจาก (อย.) เรียบร้อยแล้ว สามารถผลิตเป็น "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" เลือดจระเข้ ระเหิดแห้ง (FREEZE DRY) ชนิดแคปซูล "ตราวานิไทย"

 5. พ.ศ. 2552

  ได้รับสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้เพื่อผลิต ซีรั่มเลือดจระเข้

 6. พ.ศ. 2553

  รุ่งทวีชัยฟาร์มได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก CITES ให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ได้ทั่วโลก จากผลิตภัณฑ์ จากจระเข้ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การควบคุมของ CITES (APPENDIX 11) เป็นลำดับที่13 ของประเทศไทย

 7. พ.ศ. 2557

  ทำการวิจัยเรื่อง ดีจระเข้ กระดูกจระเข้ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 8. พ.ศ. 2560

  ในปัจจุบัน ฟาร์ม รุ่งทวีชัยฟาร์ม มีจระเข้ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม ในครอบครองอยู่ประมาณกว่า 10,000 ตัว โดยจระเข้ทั้งหมดเลี้ยงในระบบที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ บริษัท วานิไทย (2008) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด