ผลงานวิจัย

สรรพคุณเลือดจระเข้

สรรพคุณเลือดจระเข้ 

1. สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้
2. สามารถช่วยลดปริมาณน้าตาลในเลือดได้
3. เหมาะสำหรับ อาการแผลพุพองหรือแผลฉีกขาดได้ ช่วยให้แผลสมานได้เร็ว
4. ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
5. ช่วยควบคุมโรคมะเร็งไม่ให้ลุกลามได้ และอื่นๆอีกมากมาย

 

องค์ประกอบ

ปริมาณในผงเลือดแห้ง

ร่างกายต้องการในแต่ละวัน *

โปรตีน

83.1%

1 กรัม/น้ำหนักตัว 1กก.

เหล็ก

164 มิลลิกรัม/100กรัม

ชาย 10.4 มิลลิกรัมหญิง 24.7 มิลลิกรัม

แคลเซียม

90 มิลลิกรัม/100กรัม

ไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัม

แมกนีเซียม

22.5 มิลลิกรัม/100กรัม

240-320 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส

547 มิลลิกรัม/100กรัม

700 มิลลิกรัม

โซเดียม

1,458 มิลลิกรัม/100กรัม

ชาย 500-1,475 มิลลิกรัมหญิง 400-1,200 มิลลิกรัม

วิตามิน เอ

10.61 ไมโครกรัม/100กรัม

700 ไมโครกรัม

วิตามิน บี 1

0.17 มิลลิกรัม/100กรัม

0.9 มิลลิกรัม

วิตามิน บี 2

0.23 มิลลิกรัม/100กรัม

1.3 มิลลิกรัม

วิตามิน บี 6

0.22 มิลลิกรัม/100กรัม

1.3 มิลลิกรัม

วิตามิน บี 12

0.20 มิลลิกรัม/100กรัม

2.4 ไมโครกรัม

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2550)