ผลงานวิจัย

คนเป็นธาลัสซีเมียกินเลือดจระเข้ได้ไหม

ซึ่งจากการศึกษาในหนูทดลองตามมาตราฐานสากล ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์ทดลอง ที่ศึกษาพิษเรื้องรังของเลือดจระเข้  ซึ่งการทดลองให้กับหนูทดลองกินยาเม็ดธาตุเหล็ก  6 เดือน เปรียบเทียบกับหนูที่กินเลือดจระเข้ 6 เดือน พบว่าลักษณะของตับและตับอ่อน ของหนูที่กินยาเม็ดธาตุเหล็ก มีสีเข้มมาก และขนาดใหญ่กว่าหนูที่กินเลือดจระเข้  โดยแสดงให้เห็นว่าการที่นำเลือดจระเข้ที่กินเข้าไป ทำให้สภาพและสภาวะของตับและตับอ่อนปกติสภาพของ ตับและตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้อยู่ในสภาวะโลหิตจาง ของกลุ่มที่กินยาเม็ดธาตุเหล็ก และกลุ่มกินเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นเวลา 6 เดือน ที่มีลักษณะของอวัยวะทั้งสองต่างกัน ข้อมูลจากผู้บริโภคที่เป็นธัลลาสซีเมีย รับประทานอาหารเสริมเลือดจระเข้มาเป็นเวลานาน  จะช่วยให้ผู้ป่วยธัลลาสซีเมียมีการสร้างเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาวดีขึ้นกว่าเดิม สังเกตได้จากระดับของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสูงขึ้นกว่าเดิมก่อนที่กินเลือดจระเข้  แต่รูปร่างของเม็ดเลือดแดงก็ยังมีความผิดปกติเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นพันธุกรรมมาตั้งแต่เกิด ผู้ป่วยไม่ได้หายจากการเป็นธัลลาสซีเมีย แต่ช่วยให้ลดอาการเหนื่อยหอบได้ เนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงที่มากขึ้น

ซึ่ง เลือดจระเข้ 1 แคปซูลมีเลือด 250 มิลลิกรัม (1 กรัม =1000 มิลลิกรัม) จะมีธาตุเหล็ก 0.41 มิลลิกรัม เท่านั้นดังตาราง