ข่าวสาร

มก.ไฟเขียวเอกชนใช้สิทธิงานวิจัยจากจระเข้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตกลงอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรงานวิจัย เรื่องกรรมวิธีการผลิต ซีรั่มจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี้ ซึ่งได้มีพิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ 2 ผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร แก่นางสาววิสาชิณี รุ่งทวีชัย ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย 

ทั้งนี้ งานวิจัยทั้งหมดได้ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วจำนวน 6 ฉบับ คือ 1.อุปกรณ์สำหรับเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก 2.กรรมวิธีการเตรียม ผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น 3.เข็มเจาะและกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องในการเจาะเก็บเลือดจระเข้ 4.กรรมวิธีการผลิตซีรั่มจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ 5.กรรมวิธีการผลิตน้ำดีจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ และ 6.กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตและผลิตภัณฑ์ของจระเข้บริจาคเลือด

โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย ได้รับอนุญาตใช้สิทธิไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.อุปกรณ์สำหรับเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก 2.กรรมวิธีการเตรียมผงเลือดจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น 3.เข็มเจาะและกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องในการเจาะเก็บเลือดจระเข้ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถนำเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย ได้ชำระ ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ภายใต้งานวิจัยที่ปลอดภัยและคำนึงประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก

ที่มา: http://www.siamturakij.com/