ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ ”ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย” แต่เพียงผู้เดียว
โดยผลิตเลือดจระเข้แคปซูลในนามเครื่องหมายการค้า “วานิไทย”

กว่าจะมาเป็นเลือดจระเข้แคปซูล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้ของรุ่งทวีชัยฟาร์ม เริ่มมาคุณวิสาชิณี รุ่งทวีชัย หรือ คุณแน๊ส เริ่มซื้อจระเข้มาเลี้ยงจำนวน 20 ตัว ด้วยความชอบและรักสัตว์เป็นต้นทุนเดิม จากนั้นได้ทำการขยายพันธุ์มากขึ้น เริ่มก่อตั้งฟาร์ม รุ่งทวีชัยฟาร์ม เพื่อเลี้ยงจระเข้แบบครบวงจร รับซื้อ-ขายจระเข้ และจำหน่ายหนัง

ต่อมาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ติดต่อขอเลือดจระเข้เพื่อไปศึกษาวิจัย ซึ่งทางฟาร์มได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ระยะเวลาผ่านไป เราได้ค้นพบว่าเราสามารถนำเลือดของจระเข้มาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าจระเข้ ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันจึงเป็นการเจาะเลือดจระเข้มาเท่านั้น ไม่ได้มีการฆ่าจระเข้แต่อย่างใด

เมื่องานวิจัยสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม.เกษตรศาสตร์” เราได้ใช้วัตถุดิบจากเลือดจระเข้ โดยเลือกเพาะเลี้ยงจระเข้ที่มีสุขภาพดี ใช้ขบวนการเจาะเก็บเลือดโดยมีอุปกรณ์เข็มเจาะ ท่อประกอบหัวเข็ม และภาชนะปิดที่นำมาใช้เก็บรักษาเลือด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาดและผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกขั้นตอน

การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและการจัดตั้งวานิไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการผลิต “เลือดจระเข้แคปซูล ม.เกษตรศาสตร์” แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทยและได้รับการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้การดูแลของงานพัฒนาธุรกิจสำนักงานบริการวิชาการ มก. จากนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย นำไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วานิไทย เลือดจระเข้แคปซูล และวานิ-ซี ได้รับเลข อย. และได้จดสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล” ใช้สำหรับบำรุงและรักษาสุขภาพ เช่น โรคโลหิตจาง โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ผู้ที่มีเรื่องเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวน้อย เกล็ดเลือดต่ำ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เมื่อทานแล้วทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น

***ทั้งนี้ นวัตกรรมเลือดจระเข้แคปซูลวานิไทย เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบไทย ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์คนไทย และผลิตโดยผู้ประกอบการคนไทย***