คุณภาพของเรา

อาหารและยา

ทางบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ผลิตอาหารเสริม เลือดจระเข้แคปซูล

ดาวน์โหลดไฟล์

GMP-TH

บริษัทมีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับใบประกาศจาก GMP (Good Manufacturing Practice) 

ดาวน์โหลดไฟล์

สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรเข็มเจาะเลือดที่ทาง ม.เกษตรศาสตร์ได้มอบให้ทางบริษัท

ดาวน์โหลดไฟล์