ผลงานวิจัย

“ซีรัมจระเข้แคปซูล”งานวิจัยม.เกษตรศาสตร์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน"

นวัตกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลไร้พรมแดน  กลุ่มงานนวัตกรรม “ซีรัมจระเข้แคปซูล”

ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ ม.เกษตรศาสตร์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ต่อยอดมาจาก “Wanni Thai” เลือดจระเข้แคปซูล วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ผลผลิตจากงานวิจัยเลือดจระเข้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลำดับที่ 2 ผ่านการทดสอบทางพิษวิทยาในระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรังแล้ว

 คุณสมบัติ
น้ำเลือดจระเข้ไทย 100% ไม่มีการใช้สารสกัด หน่วยวิจัยเลือดจระเข้ฯ ภาควิชาสัตว์วิทยา มก. วิจัยพบ ในน้ำเลือด(ซีรัม) จระเข้ มีระดับ ไอจีเอฟวัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) อยู่ถึง 4.79 ng/ml และพบการลดระดับน้ำตาลในหนูเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก “กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้” แยกและเก็บส่วนของซีรัมจระเข้ได้ในปริมาณมาก โดยซีรัมจะไหลอย่างต่อเนื่องไปยังภาชนะเก็บซีรัมอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นในขั้นที่สูงกว่าการแยกและเก็บซีรัมจระเข้โดยวิธีการปั่นเหวี่ยงที่สืบทอดกันมา การประดิษฐ์นี้เหมาะกับการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมาก ในสภาพที่สะอาดปลอดเชื้อ การคงคุณภาพของซีรัมด้วยการระเหิดแห้ง (Freeze dry)ได้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของแคปซูลซัรีมแห้ง จระเข้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน มีการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในลักษณะของสิทธิบัตร “กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาฯมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้” (คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0901001229, 19 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

ประโยชน์
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บำรุงร่างกายเสริม เหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่มีภาวะแผลเรื้อรัง

ประโยชน์พิเศษของสาร IGF-1 โดยเฉพาะ มี 3 ประการ คือ

  1. เป็นอาหารสำหรับนักเพาะกาย เพราะ  GF-1 ช่วยเพิ่มขยายขนาดกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดกว่าที่เคยค้นพบ ทั้งยังช่วยเพิ่มพลังงาน พละกำลัง และลดไขมันได้อย่างรวดเร็ว

  2. เป็นสารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่มีประสิทธิภาพสูงคล้ายอินสูลิน โดยปกติตับอ่อนในร่างกายมีเซลล์ตับอ่อน 2 ประเภท คือ อัลฟ่าเซลล์ เบต้าเซลล์

  3. เป็นสารช่วยซ่อมแซมเส้นประสาท GF-1จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมเส้นประสาทควบคุมอวัยวะต่างๆ ซึ่งเสียหายจากการบาดเจ็บ หรือสืบเนื่องจากการผ่าตัดหรือป่วยไข้